Корецький Леонід Мусійович — Енциклопедія Сучасної України

Корецький Леонід Мусійович

КОРЕ́ЦЬКИЙ Леонід Мусійович (08. 11. 1920, м. Умань Київ. губ., нині Черкас. обл. – 25. 06. 1997, Київ) – економгеограф. Д-р екон. н. (1971), проф. (1973). Чл. СЖУ (1975). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Київ. ун-т (1946). Від 1950 працював в Ін-ті економіки АН УРСР: 1962–64 – заст. дир.; водночас – зав. ред. економіки Гол. ред. УРЕ. 1954–60 був пред­­ставником УРСР у комісіях ООН з народонаселення та статистики. 1965–76 – зав. відділів екон. географії Сектору геогра­­фії АН УРСР та розвитку міст і розселення Ради по вивченню продуктив. сил УРСР АН УРСР; від 1976 – зав., від 1991 – проф. каф. екон. і соц. географії Укр. пед. ун-ту (усі – Київ). Наук. дослідж. з питань екон. та соц. гео­­графії УРСР, зокрема географії пром-сті, економіки регіонів, розвитку пром.-територ. комплексів, екон. районування, розселення. Один із розробників поділу УРСР на 3 великі екон. р-ни, прийнятого 1963 у ген. районуванні СРСР. Автор статей в УРЕ, БСЭ, «Географічній енциклопедії України», а також в енциклопедіях Молдови, Таджи­­кистану, Вірменії.

Пр.: Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. Т. 2. 1952 (спів­авт.); Волинська область: геогр. нарис. 1960; Географія промисловості Української РСР. 1967 (спів­авт.); Про соціально-еко­­номічну типологію країн світу // Геогр. освіта в Україні: Зб. 1995 (усі – Київ).

Літ.: Корецькому – 75 років // Укр. геогр. журн. 1995. № 4; Красно­­поль­­ский.

В. В. Завгородній


Покликання на статтю