Корецький Микола Христофорович — Енциклопедія Сучасної України

Корецький Микола Христофорович

КОРЕ́ЦЬКИЙ Микола Христофорович (28. 05. 1961, с. Суботці Знам'ян. р-ну Кіровогр. обл.) – економіст. Д-р н. з держ. упр. (2004), проф. (2003). Засл. діяч н. і т. України (2004). Закін. Запоріз. маш.-буд. ін-т (1983), Всесоюз. заоч. ін-т харч. пром-сті (Москва, 1990), Київ. екон. ун-т (1996), Гуманітар. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніципал. упр.» (2004). Від 1985 працював у структурі Запоріз. облспоживспілки, зокрема 1998–99 – заст. голови правління з фінансів; 2000–01 – зав. каф. обліку і аудиту, 2001–02 – декан екон. ф-ту, 2002–03 – проректор з перспектив. розвитку, 2003–04 – проректор з наук. ро­­боти та перспектив. розвитку Гуманітар. ун-ту «Запоріз. ін-т держ. та муніципал. упр.»; від 2006 – у Раді по вивченню продуктив. сил України НАНУ: 2007–11 – зав. відділу інвестиц. політики та розвитку місц. самоврядування; від 2011 – вчений секр. Ін-ту економіки природокористування та сталого розвит­­ку НАНУ (обидва – Київ); 2012–14 – в. о. ректора Нац. ун-ту вод­­ного госп-ва та природокористування (Рівне). Наук. дослідження: формування та розви­­ток систе­­ми держ. регулювання аграр. сектора економіки, теорія і методологія розвитку ринк. систе­­ми в Україні.

Пр.: Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці. К., 2002; Держава і власність. Д., 2002 (спів­авт.); Інвестиційна політика в Укра­­їні. Д., 2006 (спів­авт.); Стратегічне управ­­ління інноваційною діяльністю як осно­­ва економічної безпеки національної економіки. Д., 2008 (спів­авт.); Механізми розвитку житлово-комунального господарства: системи управління, ціноутворення, підготовки кадрів. Д., 2008 (спів­авт.).

А. О. Коваленко


Покликання на статтю