Богданова Тетяна Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Богданова Тетяна Іванівна

БОГДА́НОВА Тетяна Іванівна (08. 04. 1948, Київ) – біолог-цитолог, гістолог. Д-р біол. н. (1996). Засл. діяч н. і т. України (2018). Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Закін. Київ. ун-т (1973). Від 1970 працює в Ін-ті ендокринології та обміну речовин НАМНУ (Київ): лаборант лаб. морфології та гістології, м. н. с. (1974–89), ст. н. с. (1989–91), від 1991 – пров. н. с., від 1992 – зав. лаб. морфології ендокрин. системи. Вивчає гістофізіологію і патологію наднирк. залоз, ультраструктурні аспекти фармакол. корекції ендокринопатій. Досліджує роль радіац. факторів у розвитку новоутворень щитоподіб. залози, морфол. та імуногістохім. характеристики карцином щитоподіб. залози у дітей та підлітків України.

Пр.: Ультраструктурная реакция микроциркуляторного русла коры надпочечников на стресс // Морфология: Респ. межвед. сб. К., 1976. Вып. 3; Морфофункциональная характеристика злокачественных опухолей щитовидной железы детей различных районов Украины, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС // Арх. патологии. 1993. № 5 (співавт.); Рак щитовидной железы у детей Украины (Последствия чернобыльской катастрофы). К., 1997 (співавт.); Thyroid cancer risk to children calculated // Nature. 1998. Vol. 392, № 5 (співавт.); Современные представления о канцерогенезе щитовидной железы // Журн. АМНУ. 1999. Т. 5, № 3 (співавт.); Патология щитовидной железы у детей: Атлас. К., 2000 (співавт.).

Н. В. Сологуб

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
Н. В. Сологуб . Богданова Тетяна Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35821 (дата звернення: 07.05.2021)