Богиня Дем’ян Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Богиня Дем’ян Петрович

БОГИ́НЯ Дем'ян Петрович (07. 11. 1930, Луганськ) – економіст. Д-р екон. н. (1986), проф. (1989). Засл. діяч н. і т. України (1993). Закін. Харків. ун-т (1955). Працював у ньому ст. викл., доц. каф. політекономії (1955–63); Луган. машинобуд. ін-ті: доц., в. о. зав. каф. політекономії (1963–68); Укр. НДІ праці: дир. (1968–69); на парт. та громад. роботі (1969–75). Від 1976 – в Ін-ті економіки НАНУ: ст. н. с., зав. сектору соц.-екон. проблем праці (1978–85), зав. відділу ефективності праці, зав. відділу економіки праці і зайнятості насел. (1985–99), кер. відділ. економіки праці, демографії та рівня життя (від 1999). Досліджує проблеми формування нац. ринку праці, вдосконалення оплати праці, питання безробіття і рівня життя насел., соц. захисту працівників.

Пр.: Політико-економічні аспекти ефективності виробництва. 1980; Ефективність суспільної праці: проблеми теорії і практики. 1982; Активизация человеческого фактора и эффективность труда. 1990 (співавт.); Мотивація праці в ринковій економіці: проблеми теорії і практики. 1997 (співавт.); Доходи, заробітна плата та зайнятість населення в умовах сучасної економічної кризи // Зайнятість населення та оплата праці в перехідній економіці: Зб. наук. пр.Ін-ту аграр. економіки УААН. 1998; Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати. 2000 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Лисогор Л. С. Богиня Дем'ян Петрович // Вчені економісти-аграрники. Ч. 1. К., 2001.

О. В. Шатько


Покликання на статтю