Корж Віктор Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Корж Віктор Петрович

КОРЖ Віктор Петрович (03. 08. 1957, Харків) – фахівець у галузі фізичної культури та спорту. М. сп. (1976), м. сп. міжнар. кл. (1979) з велоспорту. Канд. н. з фіз. виховання і спорту (2001), д-р мед. н. (2010). Нар. депутат Укра­­їни (2006–07, 2007–12). Орден «За заслуги» 3-го (1999) та 2-го (2012) ступ. Закін. Харків. мед. ін-т (1981), Харків. спорт. ф-т Ки­­їв. ін-ту фіз. культури (1989). Ба­­гатораз. чемпіон України, призер чемпіонатів і Кубка СРСР. Працював лікарем (1982–85), заст. голови (1985–89), 1-м заст. голови (1995–97) обл. ради спорт. т-ва «Динамо» у Харкові; 1-м заст. голови (1997–2005), головою (від 2010) ЦР спорт. т-ва «Динамо» (Київ). Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту (2006–07). Віце-президент Нац. олімп. ком-ту Укра­­їни (від 2010). У ВР України 5-го скликання – голова підком-ту з питань фіз. культури та спорту Ком-ту з питань сім'ї, молодіж. політики, спорту і туризму, чл. фракції «Партії регіонів»; 6-го – заст. голови Ком-ту з питань охо­­рони здоров'я, чл. фракції «Партії регіонів».

Пр.: Разработка и обоснование эф­­фективности использования трени­­ро­­вочных заданий различной направленности при подготовке спортсменов в пожарном двоборье // Физ. воспитание студентов твор. специаль­­ностей. 1997. № 7; Модельні показники діяльності спортсменів високої кваліфікації у пожежно-прикладному спор­­ті // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. 2000. № 1; Фізичне й військово-патріотичне виховання молоді: Ме­­тод. посіб. К., 2004; Зміни структурної організації еритроцитів у спортсменів, які тренують витривалість // Морфоло­­гія. 2009. Т. 3, № 4; Молекулярні порушення мембран еритроцитів у спорт­­сменів при фізичних навантаженнях // Вісн. пробл. біології і медицини. 2010. Вип. 1; Особливість метаболічних змін у червоних клітинах крові під впливом інтенсивної м'язової роботи // ПМед. 2010. Т. 16, № 1.

Н. І. Моісеєнко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Н. І. Моісеєнко . Корж Віктор Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3591 (дата звернення: 23.10.2021)