Богуславська суконна фабрика — Енциклопедія Сучасної України

Богуславська суконна фабрика

«БОГУСЛА́ВСЬКА СУКО́ННА ФА́БРИКА» – підприємство текстильної галузі промисловості. Від грудня 1994 – ВАТ. Заснував 1880 промисловець Юзефов у м. Богуслав. Базою для сукон. вироб-ва була дешева робоча сила з місц. населення Богуслава та навколиш. сіл. Вовну закуповували у селян і в р-нах колиш. Київ. губ. Приміщення ф-ки складалося з двох одноповерх. дерев'яних корпусів, в одному з яких були розташовані прядил. і ткац. вироб-ва, а у другому – устаткування апарат. цеху і кінний привод апаратів. Працювало 65 осіб по 12–14 год. Продукція ф-ки – низькосортне чорне сукно з натурал. вовни. Денний випуск 175–180 аршин. Осн. споживачі сукна – селяни. 1889–90 ф-ка розширила вироб-во і вже на поч. рос.-япон. війни 1905– 06 дістала замовлення від військ. відомства на поставку партії шинел. сукна. Через низьку якість воно було забраковане, що призвело до банкрутства власника ф-ки Юзефова і змусило його запросити ін. місц. промисловця – Покраса, який поступово витіснив Юзефова. Покрас володів текстил. підпр-вом до його націоналізації 1921, тоді ж воно отримало назву «Богуслав. суконна ф-ка ім. 1-го Травня». Підпр-во збільшило випуск продукції, поліпшився асортимент (випускали пальтові і костюмні вовняні тканини). 1941– 43 ф-ка була зруйнована. Після війни швидко відбудована. Урізноманітнився асортимент і збільшився випуск продукції, зокрема вже 1958 – 1066 тис. погон. метрів. Чисельність робітників досягла 720 осіб. 1961 до сукон. ф-ки ім. 1-го Травня приєднано текстил. ф-ку «Жаккардпрядсукно». 1979–80 побудовано цех карбонізації вовн. волокна, до гол. корпусу дільниці № 2 добудовано двоповерхове приміщення прядил. цеху. 1984 ф-ка складалася з 2-х дільниць і 3-х вироб-в – прядил., ткац. та оздоблювального. Розширився асортимент продукції: хустки суконні, чол. й жін. шарфи, пледи, тканина для кімнат. взуття. Ф-ка випускала 4 артикули товар. пряжі для вироб-ва килимів. На поч. 90-х рр. зменшився ринок збуту, підпр-во різко скоротило випуск продукції, чисельність працюючих. Від 1998 ситуація стабілізувалася. Річ. випуск продукції 2002 досягнув 291,6 тис. погон. метрів, прибуток склав 4448 тис. грн. Частка продукції у заг.-укр. обсязі відносно текстил. пром-сті становить 2,88 %. Нині на підпр-ві працює 327 осіб, голова правління – В. Чигиринов (від 1997). На балансі ф-ки – гуртожиток, їдальня, клуб. Підпр-во надає спонсор. допомогу школам міста та Будинку пристарілих.

С. І. Боковий


Покликання на статтю