Богуславський Сергій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Богуславський Сергій Григорович

БОГУСЛА́ВСЬКИЙ Сергій Григорович (18. 10. 1923, с. Велика Мечетня, нині Кривоозер. р-ну Микол. обл.) – фахівець у галузі океанографії та геофізики моря. Д-р фіз.-мат. н. (1973). Держ. премія СРСР (1970). Закін. Одес. гідрометеорол. ін-т (1950). Від 1953 – у Мор. гідрофіз. ін-ті НАНУ (Севастополь): м. н. с., від 1962 – ст. н. с., від 1975 – в. о. зав., від 1980 – зав. експерим. відділу, від 1998 – в. о. гол. н. с. відділу комплекс. методів дослідж. гідрофіз. полів; 1976–85 – наук. кер. міжвідом. проекту «Чорне море» Держ. ком-ту з науки і техніки; одночасно 1981–83 – викл. каф. теор. фізики та приклад. математики у Сімфероп. ун-ті. Досліджує терміку моря, турбулентність, циркуляцію вод; океанографію Атлантич. океану та Чорного моря.

Пр.: Температурное поле Тропической Атлантики. К., 1977; Комплексные океанографические исследования Черного моря. К., 1980 (співавт.); Моделирование геохимических процессов в морском прибрежном эктоне. К., 1993 (співавт.); Математическое моделирование вертикальной диффузии в океане // Нелинейные краевые задачи математической физики. К., 1998; Задачи адвективно-диффузионного переноса в северо-западной части Черного моря // Экономическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: Сб. науч. тр. Св., 2000; Возможные экологические последствия повышения уровня Мирового океана и Черного моря в предстоящем столетии // Там само. 2002 (співавт.).

В. М. Єремєєв, В. О. Іванов


Покликання на статтю