Корж Іван Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Корж Іван Олександрович

КОРЖ Іван Олександрович (04. 10. 1933, с. Пальчики Батурин. р-ну Черніг. обл.) – фахівець у галузі ядерної фізики. Д-р фіз.-мат. н. (1989). Закін. Київ. ун-т (1957). Працював в Ін-ті фізики АН УРСР (1956–70): від 1966 – ст. н. с.; від 1970 – в Ін-ті ядер. дослідж. НАНУ (обидва – Київ): від 1990 – зав. відділу ядер. фізики. Досліджує механізми взаємодії швид­­ких нейтронів з атом. ядрами. Створив спектрометр швидких нейтронів для дослідж. перерізів пруж. та непруж. розсіювання нейтронів атом. ядрами; вста­­новив енергет. і ізотоп-спін. за­­лежності параметрів оптич. мо­­делі.

Пр.: Рассеяние нейтронов средних энергий // АЭ. 1966. Т. 20, вып. 1 (спів­авт.); Измерение и анализ сечений рас­­сеяния нейтронов ядрами конст­­рук­­ционных материалов в области энер­­гий 0,5–9,0 МэВ // Вопр. атом. науки и техники. Сер. Ядер. константы. 1987. Вып. 1; Механизмы рассеяния быст­­рых нейтронов четными изотопами ядер среднего атомного веса // Нейт­­рон. физика: Мат. Междунар. конф. К., 1988; Взаимодействие быстрых нейтронов с ядрами 96Мо и 98Мо // ЯФ. 1995. Т. 58, вып. 5 (спів­авт.); Визначення амплітуди змішування станів 5/2+ в ядрі 27Al // Ядерна фізика та енергетика. 2009. Т. 10, № 2 (спів­авт.).

В. В. Осташко


Покликання на статтю