Бойко Алла Микитівна — Енциклопедія Сучасної України

Бойко Алла Микитівна

БО́ЙКО Алла Микитівна (10. 10. 1939, с. Удовиченки Зіньків. р-ну Полтав. обл.) – педагог. Мати Н. Дем'яненко. Д-р пед. н. (1991), проф. (1992). Чл.-кор. АПНУ (1995). Засл. діяч н. і т. України (2000). Закін. Полтав. пед. ін-т (1962). Працювала в школі (1962–65); 1-м секр. Полтав. райкому комсомолу (1965– 72); дир. Полтав. обл. ін-ту підвищення кваліфікації вчителів (1972–76); від 1979 – у Полтав. пед. ін-ті (нині ун-т): від 1990 – зав. каф. педагогіки, від 1997 – проректор з наук. роботи. Започаткувала формування у навч. закладах України виховних відносин педагогів і школярів на рівні співроб-ва та співтворчості. Під її кер-вом створ. варіативну наук. концепцію багаторівневої підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів у пед. ВНЗах, розроблено новий інтегров. курс теорії та історії педагогіки й інноваційний навч.-метод. комплекс, що складається з навч. плану, програми, посібників і підручників. Від 1998 – віце-президент Всеукр. асоц. ім. А. Макаренка.

Пр.: Теорія і методика формування виховуючих відносин у загальноосвітній школі. К., 1990; Загальнопедагогічна підготовка вчителя: історія, сучасний стан, перспективи. К., 1995 (співавт.); Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації. К., 1996; З вірою в майбутнє // Формування громадянина в навч.-вихов. закладах нового типу. П., 1996 (співавт.); Український рушник: засіб виховання і витвір національного декоративно-ужиткового мистецтва. П., 1998; Григорій Ващенко: альтернатива поглядів і оцінок. К., 1999; Національно-культурні традиції українського народу у виховній діяльності загальноосвітньої школи. П., 2000.

В. О. Пащенко


Покликання на статтю