Бойко Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Бойко Віктор Іванович

БО́ЙКО Віктор Іванович (21. 03. 1931, с. Лазірки, нині Оржиц. р-ну Полтав. обл.) – вчений-агроном. Д-р екон. н. (1987), проф. (1997). Закін. Київ. с.-г. ін-т (1953). Працював гол. агрономом радгоспів у Волгогр., Запоріз., Київ. обл. (1953–60), Київ. тресту овоче-молочних радгоспів (1960–62); інструктором сільгоспвідділу Київ. обкому КПУ (1962–65); заст. дир. Київ. тресту радгоспів (1965–66); заст. зав. відділу с. госп-ва РМ УРСР (1966–74). Від 1974 – зав. відділу Ін-ту аграр. економіки УААН. Наук. діяльність стосується розроблення концепції продовол. політики, визначення пріоритет. напрямів та організац.-екон. заходів щодо розвитку галузей АПК, зокрема овочівництва, формування ринку продовольства; дослідж. з проблем агропром. інтеграції, розміщення, спеціалізації та систем ведення с. госп-ва України.

Пр.: Економіка овочівництва. К., 1972; Агропромислова інтеграція в овочівництві. К., 1979; Проблеми розвитку і функціонування агропромислових формувань. К., 1989 (співавт.); Ринок продовольства. К., 1996 (співавт.); Зернове господарство: проблеми і напрями розвитку. К., 1998; Україна на Євроринку молочної продукції: стан і проблеми // Агроінком. 1998. № 5–6; Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: Практ. посіб. К., 2000 (співавт.); Україна і ринок: зовнішньоекономічні аспекти // Соц.-екон. модель постреформованого розвитку агропромислового вироб-ва в Україні. К., 2000.

Літ.: Криворучко В. І. Бойко Віктор Іванович // Вчені економісти-аграрники. Ч. 1. К., 2001; Бойку В. І. – 70 // Економіка АПК. 2001. № 3.

В. І. Криворучко


Покликання на статтю