Бойко Володимир Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Бойко Володимир Григорович

БО́ЙКО Володимир Григорович (14. 05. 1929, с. Мар'янівка, нині Петрів. р-ну Кіровогр. обл.) – фольклорист і літературознавець. Д-р філол. н. (1970), проф. (1982). Закін. Київ. ун-т (1952). Працював ред. у Держлітвидаві (1955–57), у відділі фольклористики ІМФЕ АН УРСР (1957– 76): м. н. с., ст. н. с., зав. відділу (від 1971); у Київ. ун-ті: зав. каф. теорії літ-ри (1976–86), проф. каф. історії укр. літ-ри (1986– 93), проф. каф. фольклористики (1993–2002). Досліджує сучас. стан укр. поет. фольклору, його традиції й новаторство, питання гумору й сатири в літ.-естет. поглядах І. Франка, укр. дит. фольклор, нар. прозу, фольклор.-літ. взаємозв'язки, фольклоризм творчості окремих укр. поетів (П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, В. Чумака та ін.). Брав участь у підготовці до видання багатотом. серії «Українська народна творчість», 20-том. видання творів М. Рильського. Упорядкував більш як 30 збірок укр. фольклору, зокрема «Український дитячий фольклор» (К., 1962), «Над колискою. Українські народні колискові пісні та вірші українських поетів» (К., 1963), «Поетичне слово народу і літературний процес» (К., 1965), «Скарби мудрості. Українські народні казки, легенди, анекдоти, загадки, прислів'я та приказки і таке інше» (К., 1966), «Українські народні казки» (К., 1976), «Котилася торба. Українські народні дитячі ігри» (К., 1990). Збірки укр. нар. казок зі вступ. статтями Б. видавалися також нім. і англ. (К., 1979; 1981; 1983), франц. (К., 1979), мовами народів Індії (в 7-ми кн., Москва, 1989–91).

Пр.: Історичний розвиток сатиричних тенденцій давньої української літератури в світлі висловлювань І. Франка // Наук. зап. Київ. ун-ту. 1956. Т. 15, вип. 7; Дитячий фольклор // Українська дитяча література. К., 1963; Поетичне слово народу і літературний процес. Проблема фольклорних традицій в становленні української радянської поезії. К., 1965; Сучасна народнопоетична творчість на Україні: Осн. тенденції розвитку. К., 1973; Пісні літературного походження в українській народній творчості // Пісні літературного походження. К., 1978 (співавт.); Українська народна поетична творчість: Підруч. К., 1983 (співавт.).

Л. Ф. Дунаєвська


Покликання на статтю