Бойко Іван Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Бойко Іван Федорович

БО́ЙКО Іван Федорович (12. 04. 1949, с. Пузикове Глобин. р-ну Полтав. обл.) – фахівець у галузі радіотехніки. Д-р тех. н. (1993). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. авіації (1972). Працював ст. інж. Сасівського льотного уч-ща цивіл. авіації (1972); інж. Кременчуц. льотного уч-ща цивіл. авіації (1973–74); інж., ст. інж. Київ. НДІ гідроприладів (1974–77). Від 1977 – у Київ. ін-ті інж. цивіл. авіації (нині Нац. авіац. ун-т): інж., ст. інж. н.-д. сектору, ст. н. с., доц. (1988–90, 1993–95), проф. каф. радіоелектроніки (від 1995). Наук. дослідж. в галузі прикладних матем. методів стохастич. аналізу та синтезу систем опрацювання інформації та управління.

Пр.: Анализ нелинейных преобразований сигналов в системах диагностики с использованием стохастических ортогональных разложений. К., 1987 (співавт.); Радиотехнические цепи и сигналы. Спектральный анализ аналоговых сигналов: Учеб. пособ. К., 1992 (співавт.); Статистична радіотехніка: Навч. посіб. К., 1998 (співавт.); Основы статистического анализа случайных сигналов в радиотехнике. К., 1998 (співавт.); Метод стохастических ортогональных разложений в теории нелинейных радиотехнических цепей // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту цивіл. авіації. 1999. Вип. 2 (співавт.).

Є. С. Сікорський


Покликання на статтю