Бойко Людмила Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Бойко Людмила Василівна

БО́ЙКО Людмила Василівна (28. 08. 1957, Дніпропетровськ) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (1998). Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1979; нині Нац. металург. академія України), де відтоді й працює : інж., від 1981 – м. н. с. каф. металознавства, від 1985 – ст. н. с., 1986–93 – кер. наук.-тех. сектору з розробки газарів на основі жароміц. сплавів для використання у ракетно-косміч. апаратах, від 1999 – пров. н. с. спец. конструктор.-технол. бюро «Сплав». Осн. напрям наук. дослідж. – механізм утворення газокристаліч. структури при газоевтектич. кристалізації. Створила феноменол. модель газоевтектич. кристалізації та морфол. класифікацію нового класу пористих матеріалів – газарів, розробила метод прогнозування їхньої структури. Вивчала особливості взаємодії феромагніт. металів з воднем при т-рах, близьких до т-ри Кюрі.

Пр.: Взаимодействие водорода с ферромагнитными металлами // Металлургия и коксохимия. 1987. № 32; Особенности механизма газоэвтектической кристаллизации // Теория и практика металлургии. 1997. № 2; Морфология газарита – упорядоченной газоэвтектической структуры // Там само. № 3; Застосування водню для виробництва матеріалів із регулярною пористістю // ФХММ. 2000. Т. 36, № 4.

В. Ю. Карпов


Покликання на статтю