Бойко Петро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Бойко Петро Іванович

БО́ЙКО Петро Іванович (10. 07. 1934, с. Гаркушинці, нині Миргород. р-ну Полтав. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1997), проф. (1998). Закін. Полтав. с.-г. ін-т (1962). Працював гол. агрономом, ст. н. с., зав. відділ. рільництва Драбів. дослід. станції (Черкас. обл., 1963–68); від 1968 – в Ін-ті землеробства УААН: ст. н. с., пров. н. с. лаб. сівозмін, від 1992 – зав. цієї лаб. Досліджує ґрунтоекол. чинники ґрунтовтоми під польовими культурами, вплив на родючість ґрунту сівозміни, добрив, методів його обробітку, теоретично обґрунтував і уточнив нормативи допустимого та оптимал. чергування культур у сівозмінах, удосконалив системи різноротац. сівозмін із широким діапазоном насичення зерн., тех. і корм. культурами для госп-в із різними напрямами спеціалізації.

Пр.: Біологічна та екологічна роль сівозмін у землеробстві. К., 1990; Кукурудза в інтенсивних сівозмінах. К., 1990; Особливості організації сівозмін у селянському (фермерському) господарстві // Наук. основи ведення зерн. госп-ва. К., 1994 (співавт.); Стан і перспективи досліджень та впровадження сівозмін у сільськогосподарське виробництво // ВАН. 1994. № 10; Сівозміни в сучасному землеробстві України // Там само. 1998. № 10; Вплив сівозмін та ін. факторів землеробства на продуктивність зернових культур // Пропозиція. 2001. № 1 (співавт.); Сівозміни у землеробстві України. К., 2002 (співавт.).

В. О. Бородань


Покликання на статтю