Корженевський Владислав В’ячеславович — Енциклопедія Сучасної України

Корженевський Владислав В’ячеславович

КОРЖЕНЕ́ВСЬКИЙ Владислав В'ячеславович (23. 07. 1947, с. Магдалинівка Чаплин. р-ну Херсон. обл.) – геоботанік, еколог. Д-р бiол. н. (1992), проф. (2002). Закін. Сім­­фероп. ун-т (1974), де відтоді й працював. Від 1976 – у Нікіт. ботан. саду НААНУ в Криму: 1992–2007 – зав. відділу флори і рослинності, від 2008 – гол. н. с.; водночас від 1999 – проф. каф. екології Ялтин. ун-ту мене­­джменту. Вивчає проблеми біоіндикації сучас. процесів рель­­є­­фотворення та вплив чинників довкілля на фітоценози. Описав нові для науки синтаксони й обґрунтував синтаксономію рослинності Криму. Впровадив методику визначення палеодинаміки зсувних процесів.

Пр.: Об одном способе интерпретации экологических шкал // Эко­­ло­­гия. 1990. № 6; Современное состояние и уровни фитоиндикации // ЖОБ. 1992. Т. 53, № 6; Биоиндикация со­­вре­­менных процессов рельефообразования: Учеб. пособ. Ялта, 2000 (спів­авт.); Продромус растительности Кры­­ма (20 лет на платформе флористической классификации) // Бюл. Глав. ботан. сада. Москва, 2003. Вып. 186 (спів­авт.); Фитоиндикация грязевых вулканов Крыма // Природн. альм. Сер. Біол. науки. Хн., 2009. Вип. 12 (спів­авт.).

М. П. Литвинов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. П. Литвинов . Корженевський Владислав В’ячеславович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3613 (дата звернення: 22.10.2021)