Коржик Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Коржик Володимир Миколайович

КО́РЖИК Володимир Миколайович (15. 07. 1958, м. Монастириська Терноп. обл.) – фахівець у галузі зварювання та плазмових технологій. Д-р тех. н. (1999). Премія ім. М. Островського (1988). Держ. премія України в галузі н. і т. (2013). Закін. Львів. політех. ін-т (1980). Відтоді працював у Терноп. філії Львів. політех. ін-ту; від 1986 – в Ін-ті електрозварювання НАНУ (Київ): від 2004 – зав. відділу електротерм. процесів оброб­­лення матеріалів. Осн. наук. інтереси пов'язані з розробленням нових плазм. технологій та обладнання для нанесення, оброблення матеріалів й перероб­­лення відходів з одночас. ство­­ренням альтернатив. джерел енергії.

Пр.: Некристаллические материа­­лы и покрытия в технике. К., 1988; Квазикристаллические материалы и по­­кры­­тия. К., 1999; Теплофизика формирова­­ния аморфных и нанокристалличес­­ких газотермических покрытий. Математи­­ческие модели. К., 2005; Об уточ­нении математической модели элек­­три­­чес­­кой дуги в плазмотроне с внешней то­­коведущей проволокой // АС. 2009. № 1 (усі – спів­авт.).

О. М. Корнієнко


Покликання на статтю