Бойчук Олександр Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Бойчук Олександр Андрійович

БОЙЧУ́К Олександр Андрійович (30. 06. 1950, Кіровоград) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1997), чл.-кор. НАНУ (2012). Держ. премія України в галузі н. і т. (2008). Премія НАНУ ім. Ю. Митропольського (2012). Закін. Київ. ун-т (1972). Працював м. н. с. Ін-ту електрозварювання АН УРСР (1972–74); н. с., ст. н. с., зав. лаб. Ін-ту геофізики АНУ (1977–93); від 1993 – в Ін-ті математики НАНУ: зав. лаб., пров. н. с. Розробляє методи дослідж. задач із нетеровим оператором у ліній. частині. Визначив умови розв'язності широкого класу крайових задач для систем функціон.-диференц. рівнянь та рівнянь з імпульс. дією. Отримав низку результатів, що стосуються вивчення обмежених на всій осі розв'язків ліній. і неліній. диференц. та різниц. рівнянь; побудував збіжні ітерац. методи їх знаходження.

Пр.: Конструктивные методы анализа краевых задач. К., 1990; Автономные слабонелинейные краевые задачи // Дифференц. уравнения. 1993. Т. 28, № 10 (співавт.); Обобщенно-обратные операторы и нетеровы краевые задачи. К., 1995 (співавт.); BVP's for impulse differential systems // University Jagellonicae Acta Mathematic. Kraków, 1998. Vol. 36; Dichotomy, trichotomy and solutions of nonlinear systems bounded on R // Proc. of 26 Summer School. Sofia, 2001. Vol. 26.

В. І. Ткаченко


Покликання на статтю