Коржик Олексій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Коржик Олексій Володимирович

КО́РЖИК Олексій Володимирович (31. 01. 1960, Київ) – радіофізик. Д-р тех. н. (2011), проф. (2013). Закін. Київ. політех. ін-т (1983). У 1983–94 працював у Київ. НДІ гідроприладів, 1994–2007 пере­бував на військ. службі у ЗС Укра­їни, від 2007 – проф. каф. акустики та акустоелектроніки Нац. тех. ун-ту «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідження: хвильова акустика, гідроакуст. антени та перетворювачі, проблеми стаціонар. гідроелектропружності та зву­копідвод. зв'язку.

Пр.: Амплитудно-частотные характеристики некоторых форм колебаний пьезокерамических цилиндрических приемников звука при различных видах электродирования в условиях связанности // Акуст. вісн. 2009. Т. 12, № 3; Шуми і вібрації: Підруч. К., 2010 (спів­авт.); Излучение звука электроупругим цилиндром, расположенном в зам­кну­том волновом слое // Электроника и связь. 2012. № 4; Прийом звуку сферичним електропружним перетворювачем з повністю електродованою по­­верхнею, який розміщено в замкненому пружному шарі // Там само. 2012. № 6; Акустичні антени: Навч. посіб. К., 2013 (співавт.).

В. С. Дідковський


Покликання на статтю