Коржинський Юрій Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Коржинський Юрій Степанович

КОРЖИ́НСЬКИЙ Юрій Степанович (05. 08. 1946, Львів – 09. 10. 2020, там само) – лікар-педіатр. Син С. Кор­­жинського. Д-р мед. н. (1992), проф. (2001). Закін. Львів. мед. ін-т (1970). У 1973–76 працював в Ін-ті кібернетики АН УРСР (Ки­­їв); 1976–78 – у Київ. НДІ педіатрії, акушерства та гінекології; від 1978 – у Львів. мед. ун-ті: від 1991 – зав. каф. педіатрії і неонатології ф-ту післядиплом. осві­­ти. Вивчав вплив інфекц., токсич. та імунопатоген. чинників на ЦНС дитини, проблеми діа­­г­­ностики і лікування захворювань новонароджених, застосу­­вання біо­електрич. упр. рухами у відновлювал. лікуванні хворих на паралічі та парези.

Пр.: Особенности течения и исхода гнойного менингита у недоношенных детей // ПАГ. 1982. № 6 (спів­авт.); Нео­натальний червоний вовчак: опис випадку та огляд літератури // Acta Me­­dia Leopoliensia. 1997. Т. 3, № 3–4 (спів­авт.); Сучасна стратегія діагностики і лікування бактеріального менінгіту у но­­вонароджених дітей // ПАГ. 1999. № 4; Перший досвід застосування перитонеального діалізу в неонатальній прак­­тиці в Україні // Соврем. педиатрия. 2009. № 2 (спів­авт.); Нетравматичні перивентрикулярні та внутрішньошлуночкові крововиливи у новонароджених. Л., 2010 (спів­авт.).

Літ.: Професори ЛНМУ.

Ю. Г. Кияк


Покликання на статтю