Коржівське нафтогазоконденсатне родовище — Енциклопедія Сучасної України

Коржівське нафтогазоконденсатне родовище

КОРЖІ́ВСЬКЕ НАФТОГАЗОКОНДЕНСА́ТНЕ РОДО́ВИЩЕ – поклади нафти, газу та конденсату. Знаходиться побл. с. Коржі Ромен. р-ну, за 4 км від м. Ромни Сум. обл., у пн. приборт. зоні центр. частини Дніп­­ров.-Донец. западини, належить до Талалаїв.-Рибал. нафтогазо­­нос. р-ну Сх. нафтогазонос. регіону. Виявлене 1971–72, у експлуатації від 1983. Установлене куполоподібне підняття нижньо­­карбон. порід розбито розломами на 3 блоки. Його розміри у межах ізогіпси довж. 4025 м становлять 4,0 × 3,2 км, амплітуда 75 м. У верхньовізейському комплексі порід – 3 нафт. і 2 газоконденсат. поклади, у нижньовізей. – 1 газоконденсатний. Поверх нафтогазоносності 420 м. Поклади пов'язані з пластовими, склепінчастими, тектонічно екранованими та літологічно обмеженими пастками. Режим нафт. покладів водонапірний, газоконденсатних – газовий. Густина дегазованої нафти 813,6–840,3 кг/м3, вміст парафінів 1,95–4,82 %, смол – 1,86–4,22 %, сірки – 0,09–0,16 %. Газ ме­­тановий (метану 65,20–74,47 %). Початкові запаси категорій А + В + С1: нафти – 5818 тис. т, розчиненого газу – 1799 млн м3, конденсату – 1335 тис. т.

Літ.: Атлас родовищ нафти і газу Укра­­їни: В 6 т. Т. 1. Л., 1998.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю