Коржнев Михайло Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Коржнев Михайло Миколайович

КО́РЖНЕВ Михайло Миколайович (26. 11. 1946, с. Улус-Черга Алтай. краю, РФ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1993), проф. (2007). Держ. премія України в галузі н. і т. (2013). За­­кін. Томський ун-т (1970, РФ). Працював 1971–95 в Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ; 1996–99 – у структурі Мін-ва охорони навколиш. середовища України; 1999–2002 – гол. н. с. Ради по вивченню продуктив. сил НАНУ (усі – Київ); від 2002 – проф. каф. гід­­рогеології та інж. геології Київ. ун-ту. Основні напрями наук. досліджень: геологія та металогенія докембрію; економіка природо­­користування та охорона довкілля; екол.-екон. проблеми розвитку мінерал.-сировин. комплексу України.

Пр.: Железисто-кремнистые формации докембрия: железонакопление в докембрии. 1992; Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіття України. 2003; Розвиток України в умо­­вах глобалізації та скорочення природно-ресурсного потенціалу. 2009; Енер­­гетично-ресурсна складова розвитку України. 2010; Екогеологія України: Навч. посіб. 2011 (усі – Київ, спів­авт.).

С. А. Вижва


Покликання на статтю