Брокгауза и Ефрона Энциклопедическій словарь — Енциклопедія Сучасної України

Брокгауза и Ефрона Энциклопедическій словарь

«БРОКГА́УЗА И ЕФРО́НА ЭНЦИКЛОПЕДИ́ЧЕСКІЙ СЛОВА́РЬ» – найповніше російське універсальне енциклопедичне видання. Здійснене акц. видавн. т-вом «Ф. Брокгауз – І. Єфрон» (С.-Петербург, 1890–1907, 82 осн. і 4 додатк. томи). До роботи над словником були залучені Д. Менделєєв, А. Бекетов, Д. Граве, Д. Багалій, І. Бодуен де Куртене, О. Веселовський, А. Коні, О. Пипін, М. Рубакін, А. Кримський, М. Стороженко, М. Василенко, Г. Житецький, О. Лазаревський, В. Перетц, О. Русов, О. та П. Єфименки, М. Сумцов, І. Франко, О. Шахматов та ін. Укладачі обстоювали різні, часом протилежні, світоглядні позиції. Проте за насиченістю довідковим матеріалом, багатством бібліогр. відомостей, наук. рівнем словник посідає чільне місце серед тогочас. видань. У ньому багато уваги приділяється висвітленню літ. процесу, зокрема укр. літ-рі. Серед матеріалів з історії укр. літ-ри – ст. «Галицько-руський літературно-суспільний рух» К. Арабажина й «Південноруська література» І. Франка, де подано систематич. виклад історії укр. літ-ри від часу її виникнення до поч. 20 ст. У словнику вміщено також біографії діячів науки та укр. літ-ри: І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ'яненка, П. Білецького-Носенка, Ганни Барвінок, О. Бодянського, Л. Боровиковського, І. Вагилевича, Я. Головацького, М. Шашкевича, Т. Шевченка, Марка Вовчка, Є. Гребінки, Б. Грінченка, М. Дашкевича, М. Драгоманова, П. Житецького, І. Карпенка-Карого, О. Кобилянської, О. Кониського, М. Комарова, О. Корсуна, М. Костомарова, М. Коцюбинського, А. Кримського, М. Кропивницького, П. Куліша, О. Маковея, В. Мови, Д. Мордовця, М. Павлика, О. Потебні, Олени Пчілки, М. Старицького, О. Терлецького, Лесі Українки, М. Устияновича, Ю. Федьковича та ін. У 1911–16 зроблено спробу обновити й перевидати словник під назвою «Новий енциклопедичний словник» (із запланованих 48 т. видано 29).

І. Л. Бутич


Покликання на статтю