Броуде Володимир Львович — Енциклопедія Сучасної України

Броуде Володимир Львович

БРО́УДЕ Володимир Львович (01. 12. 1924, Москва – 22. 06. 1978, с-ще Черноголовка Моск. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1965), проф. (1967). Ленін. премія (1966). Навч. у Казан. авіац. ін-ті (1942–43), закін. Моск. ін-тхім. машинобудування (1946). Від 1947 працював в Ін-ті фізики АН УРСР (Київ): м. н. с., ст. н. с. (від 1958), зав. відділу оптич. квант. електроніки (1964–66). Від 1966 – зав. лаб. оптики і спектроскопії Ін-ту фізики твердого тіла АН СРСР (с-ще Черноголовка). Дослідж. в галузях спектроскопії молекуляр. кристалів і квант. електроніки. Під його кер-вом виявлено й досліджено явища існування домішк. екситонів, ізотопіч. ефект й екситонну люмінесценцію в молекуляр. кристалах, що дозволило розв'язувати задачі визначення параметрів і структури енергет. зон діелектрич. молекуляр. кристалів. Винайшов оптич. квант. генератор з дисперсій. резонатором.

Пр.: Исследование различных модификаций гексаметилбензола в поляризованном свете // ЖЭТФ. 1952. Т. 22–23, № 6; Некоторые вопросы люминесценции кристаллов // УФН. 1959. Т. 67, вып. 1–4 (співавт. ); Сборник спектров молекулярных кристаллов. К., 1965 (співавт.); Спектры поглощения молекулярных кристаллов (бензол и некоторые его гомологи). К., 1965 (співавт.); Спектры поглощения молекулярных кристаллов (полизамещенные бензола). К., 1972; Спектроскопия молекулярных экситонов. Москва, 1981.

А. М. Негрійко


Покликання на статтю