Коритко Зоряна Ігорівна — Енциклопедія Сучасної України

Коритко Зоряна Ігорівна

КОРИ́ТКО Зоряна Ігорівна (21. 05. 1958, с. Чайковичі, нині Самбір. р-ну Львів. обл.) – фізіолог. Д-р біол. н. (2012). Закін. Львів. ун-т (1981). Відтоді працює у Львів. ун-ті фіз. культури: від 2013 – проф. каф. анатомії та фізіології. Наук. дос­лідж.: адаптація та компенсація функцій організму за умов екстремал. впливів, зміни функціон.-метаболіч. гомеостазу при гранично напруженій м'язовій діяльності, роль тромбін-плазмін. системи у механізмах формуван­ня за цих умов перехід. адаптац.-компенсатор. станів.

Пр.: Adaptable changes of oxygen-de­­pen­dent energy metabolism in sport­smen // Annales Universitatis Mariae Curie-Skladowska. 2002. Vol. 15, № 1 (співавт.); Загальна фізіологія: Навч. посіб. Л., 2002 (співавт.); Функціонально-метабо­­лічні аспекти формування перехідних адаптаційно-компенсаторних процесів за умов екстремальних впливів // Крим. терапевт. журн. 2013. № 2(21); Нові пог­­ляди на механізми розвитку стадій за­­гально-адаптаційного синдрому за умов дії граничних фізичних навантажень // Світ медицини та біології. 2013. № 4(41).

М. М. Линець

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю