Буйвол Василь Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Буйвол Василь Миколайович

БУ́ЙВОЛ Василь Миколайович (07. 01. 1934, с. Червоний Ранок Кролевец. р-ну Сум. обл.) – фахівець у галузі механіки та математики. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1984). Держ. премія України у галузі н. і т. (2002). Закін. Київ. ун-т (1957). Працював в Ін-тах механіки (1957– 63) та гідромеханіки (1963–87) АН УРСР: ст. н. с., зав. відділу упр. гідродинаміч. процесами. Від 1987 – у Нац. авіац. ун-ті (Київ): зав. (1987–93), проф. (від 1987) каф. вищої математики. Досліджує питання міцності авіац. систем, взаємодії пруж. систем з потоками рідини. Розробив нові принципи руху підводних тіл і нелінійну теорію збудженого руху вільних границь, зокрема в полях з градієнтом тиску. Наук. дослідж. пов'язані з розробкою ефектив. методів розв'язання крайових задач матем. фізики та механіки.

Пр.: Колебание и устойчивость упругих систем в жидкости. 1975; Тонкие каверны в течениях с возмущениями. 1980; Пространственные течения с поверхностями раздела. 1985; Интегральное исчисление. 1994; Елементи лінійної і векторної алгебри та аналітичної геометрії. 1996; Диференціальне і інтегральне числення функцій однієї змінної: Навч. посіб. 2001 (усі – Київ).

Є. С. Сікорський


Покликання на статтю