Корінько Іван Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Корінько Іван Васильович

КОРІ́НЬКО Іван Васильович (21. 08. 1948, с. Малижене Золочів. р-ну Харків. обл.) – фахівець у галузі вод­­ного господарства. Д-р тех. н. (2004), проф. (2004). Держ. пре­­мія України в галузі н. і т. (2004). Закін. Харків. інж.-буд. ін-т (1975). Працював на вироб-ві; 1979–95 – нач. Безлюдів. каналізац. станції (Харків. р-н Харків. обл.); 1995–2010 – ген. дир. підпр-ва «Харківкомуночиствод»; від 2011 – ген. дир. комунал. підпр-ва «Харківводоканал». Водночас – проф. каф. водопостачання, ка­­налізації і гідравліки Харків. ун-ту буд-ва та арх-ри, каф. водопо­­стачання, водовідведення і очи­­щення вод Харків. академії місь­­кого госп-ва. Осн. діяльність та наук. праці присвяч. каналізац. системам (ремонт колекторів, корозійна стійкість покриттів то­­що), зокрема водовідведенню та очищенню вод.

Пр.: Ремонт и восстановление кана­­лизационных сетей и сооружений. Х., 1999; Влияние тионовых бактерий на экологическую безопасность и экс­­плуа­­тационную надежность бетонных со­­оружений водоотведения // ХТВ. 2003. Т. 25, № 1; Технологические основы промышленной переработки отходов: Учеб. пособ. Х., 2005; Технологии и оборудование промышленной перера­­ботки полимерных отходов: Учеб. по­­соб. Х., 2008 (усі – співавт.).

Д. Ф. Гончаренко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Д. Ф. Гончаренко . Корінько Іван Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3675 (дата звернення: 24.10.2021)