Большаков Валерій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Большаков Валерій Олексійович

БОЛЬШАКО́В Валерій Олексійович (25. 05. 1929, м. Томськ, РФ) – інженер шляхів сполучення. Д-р тех. н. (1971), проф. (1971). Засл. діяч н. і т. України (1994). Держ. премія України у галузі н. і т. (1998). Закін. Київ. автомоб.-дорож. ін-т (1952), де відтоді й працював асист. (до 1955); у Томському інж.-буд. ін-ті (1955–60): асист., ст. викл., доц., в. о. зав. каф.; у Мін-ві вищої і серед. спец. освіти УРСР (1960–61): ст. консультант наук.-тех. ради; у Київ. автомоб.-дорож. ін-ті (нині Укр. транспорт. ун-т): 1961–66 – доц., проф., 1966–2002 – зав. каф. штуч. споруд і гідравліки (нині мостів і тунелів), від 2002 – проф. Осн. напрями наук. діяльності: гідравліка та інж. гідрологія; механіка рідини, газу й плазми. Відп. ред. наук.-тех. зб. «Гідравліка і гідротехніка».

Пр.: Гидротехнические сооружения на автомобильных дорогах. Москва, 1965; Сборник задач по гидравлике. К., 1969-79 (співавт.); Математические приемы решения задач гидравлики (технической гидромеханики). К., 1980 (співавт.); Гидрологические и гидравлические расчеты малых дорожных сооружений. К., 1983 (співавт.); Справочник по гидравлике. К., 1984 (співавт.); Гидравлика: Общий курс. К., 1989 (співавт.).

В. М. Попова


Покликання на статтю