Коркушко Олег Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Коркушко Олег Васильович

КОРКУ́ШКО Олег Васильович (19. 02. 1929, Київ) – лікар-геронтолог. Д-р мед. н. (1969), проф. (1971), чл.-кор. НАНУ (1992) та Рос. АМН (1991), акад. НАМНУ (1994). Засл. діяч н. і т. України (1991). Держ. премія України в галузі н. і т. (1984, 1997, 2003). Премії ім. М. Стражеска (1995), ім. Д. Че­­ботарьова (2010) НАНУ, ім. С. Бот­­кіна Рос. АМН (1994). Закін. Ки­­їв. мед. ін-т (1955). Працював у Київ. ін-ті удосконалення лікарів (1955–61); відтоді – в Ін-ті ге­­ронтології НАМНУ (Київ): від 1964 – зав. лаб. функціон. діагностики, від 1978 – зав. відділ. клін. фізіології та патології внутр. органів. Гол. ред. ж. «Кровообіг та гемостаз» (від 2003). Наук. дослідження: клін.-фізіол. механізми старіння людини; особливос­­ті осн. захворювань внутр. органів у людей похилого віку; при­­чини передчас. старіння людини, механізми зниження стійкості організму до стресів; фармакокінетика та фармакодинаміка лікар. засобів у людей похилого віку. Обґрунтував методику визначення функціон. віку фізіол. систем, схеми застосування геропротекторів для профілактики прискореного старіння і лікування патологій, залеж. від віку; запропонував нові підходи до корекції порушень біоритмів в осіб похилого віку, критерії для розмежу­вання вікових та патол. змін.

Пр.: Клиническая кардиология в гериатрии. Москва, 1980; Гипоксия и ста­­рение. К., 1980 (спів­авт.); Сердечно-сосудистая система и возраст. Моск­­ва, 1983; Неспецифические заболе­­ва­­ния легких в гериатрической практике. К., 1984; Система свертывания крови при старении. К., 1988 (спів­авт.); Гериатрия в терапевтической практике. К., 1993 (спів­авт.); Пинеальная железа: пути коррекции при старении. С.-Петербург, 2006 (спів­авт.); Факто­­ры риска и подходы к профилактике ускоренного старения // Пробл. ста­­рения и долголетия. 2008. Т. 17, № 4 (спів­авт.); Состояние автономной регуляции сердечно-сосудистой систе­­мы при инсулинорезистентности и нарушении толерантности к углеводам у практически здоровых людей старше 60 лет // Укр. терапевт. журн. 2010. № 2 (спів­авт.).

Літ.: 80-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Коркушка // Вісн. НАНУ. 2009. № 2.

Л. Ф. Андріанова


Покликання на статтю