Бондаренко Борис Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Бондаренко Борис Іванович

БОНДАРЕ́НКО Борис Іванович (24. 06. 1938, Запоріжжя – 29. 12. 2020, Київ) – фахівець у галузі порошкової металургії і композиційних матеріалів. Д-р тех. н. (1982), проф. (1995), чл.-кор. НАНУ (1992), акад. НАНУ (2006). Засл. діяч н. і т. України (2008). Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Закін. Київ. політех. ін-т (1960). Від 1961 працював в Ін-ті газу НАНУ: інж. (1961–63), ст. інж. (1966–69), м. н. с. (1969–72), ст. н. с. (1972–83), зав. лаб. (1983–86), засн. та зав. відділу газотерм. процесів (1986–99), заст. дир. з наук. роботи (1999–2002), від 2003 – дир. Наук. дослідж. у галузі термодинаміки й технології терм. процесів гетероген. систем. Гол. напрям діяльності Б. – вивчення фіз.-хім. основ взаємодії металів та їхніх оксидів зі складними газ. системами. Зробив внесок у теорію й технологію відновлення металів, одержання технол. атмосфер на основі природ. газу. Розробив теорію й технологію відновлення металів, одержання та хімікотерм. оброблення метал. та кераміч. порошків, створив наук. школу. Запропонував технологію одержання терморозщепленого графіту й виробів із нього. Під його кер-вом розроблено технології та терм. устаткування для вироб-ва губчастого заліза, високоякіс. заліз. порошку, хімічно актив. нікелевого порошку; вдосконалено технології одержання нікелю на комбінаті в Моа-Бей (Куба) та Норильську (РФ), створ. вироб-во високоякіс. заліз. порошку на Сулінському металург з-ді (Індія), високоякісної заліз. губки, порошку, вироб-во терморозщепленого графіту та ін.

Пр.: Восстановление окислов металлов в сложных газовых системах. 1981; Восстановление железа в пульсирующем режиме. 1983; Восстановительно-обезуглероживающий обжиг металлических порошков. 1992; Локализация технологических атмосфер в проходных печах. 1993; Потенціали компонентів фізико-хімічнихсистем. 2002 (усі – Київ).

Н. І. Семенюк


Покликання на статтю