Бондаренко Герман Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Бондаренко Герман Миколайович

БОНДАРЕ́НКО Герман Миколайович (12. 05. 1934, Москва) – геолог, фізико-хімік. Д-р геол.-мінерал. н. (1991). Закін. Моск. хім.-тех. ін-т (1958). Працював на підпр-ві «Маяк» у м. Челябінськ (РФ, 1958–68) на інж. посадах. Від 1968 – на наук. роботі в НАНУ: в Мор. гідрофіз. ін-ті (1968–70 – ст. н. с.); від 1970 – в Ін-ті геохімії і фізики мінералів (від 1992 – зав. відділу); від 1996 – зав. відділу радіогеохімії екосистем, від 2003 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту геохімії навколиш. середовища НАН і МНС України (Київ). Осн. наук. праці з питань геохімії природ. і техноген. нуклідів. Розробив ізотопно-геохім. метод оцінки зв'язку підзем. водонос. горизонтів із довкіллям, що є теор. основою проблеми поховання відходів; обґрунтував концепцію домінантного впливу формоутворення техноген. радіонуклідів на їхню міграцію в гео- й екосистемах та динаміку деконтамінації природ. середовища.

Пр.: Изотопно-геохимические методы оценки степени взаимосвязи подземных и поверхностных вод. 1977 (співавт.); Космическое вещество в океанических осадках и ледниковых покровах. 1978 (співавт.); Изотопногеохимические особенности морских осадков. 1983 (співавт.); Формирование изотопного состава карбонатной системы природных вод. 1983; Радиогеохимия в зоне влияния Чернобыльской АЭС. 1992 (співавт.); Процессы трансформации и миграции радионуклидов в почвах // Водообмен в гидрогеологических структурах и чернобыльская катастрофа. 2000 (співавт.); Геохимия техногенных радионуклидов. 2002 (співавт); усі – Київ.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю