Бондаренко Лариса Борисівна — Енциклопедія Сучасної України

Бондаренко Лариса Борисівна

БОНДАРЕ́НКО Лариса Борисівна (02. 12. 1963, Київ) – біохімік. Д-р біол. н. (1996). Закін. Київ. ун-т (1988). Від 1992 працювала в Ін-ті біоорган. хімії та нафтохімії НАНУ: н. с., ст. н. с. (1994–97); від 1997 – в Ін-ті фармакології і токсикології АМНУ: ст. н. с., від 1998 – гол. н. с. відділу заг. токсикології. Виявляє та досліджує нові вияви та механізми дії біологічно актив. речовин на мембранні структури, сполучну тканину та організм у цілому. Розробляє нові лікар. засоби, вивчає біол. роль жиророзчин. вітамінів.

Пр.: Влияние витамина Д на соединительную ткань // Биополимеры и клетка. 1993. T. 9, № 4; Своеобразие биологических эффектов основных метаболитов витамина Д3 // Там само. № 6; Структура и обмен коллагенов при различных патологиях // УБЖ. 1998. Т. 70, № 3; Мембранні механізми віддалених ефектів алкілуючих агентів // Сучасні проблеми токсикології. 2000. № 1 (співавт.); Вплив низькомолекулярних біорегуляторів на колаген // УБЖ. 2002. Т. 74, № 4а (співавт.).

М. Ф. Гулий


Покликання на статтю