Бондаренко Леонід Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Бондаренко Леонід Анатолійович

БОНДАРЕ́НКО Леонід Анатолійович (06. 11. 1948, с. Дмитрівка Машів. р-ну Полтав. обл.) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1995). Закін. Харків. мед. ін-т (1976), де відтоді й працює (нині ун-т): 1976–81 – м. н. с. центр. н.-д. лаб., від 1981 – ст. н. с., кер. сан.-токсикол. відділу, від 1994 – доц. каф. комунал. гігієни та гігієни праці, від 1997 – проф. каф. заг. гігієни та екології № 2. Осн. напрями наук. діяльності: дослідж. охорони природ. довкілля, сан. охорони водоймищ, розроблення гранично допустимих концентрацій хім. сполук у воді, атмосфер. повітрі та повітрі робочої зони.

Пр.: Методические подходы к гигиеническому нормированию окислителей в воде водоемов // Гигиена внеш. и производствен. среды. X., 1984; Гигиеническое обоснование предельно допустимых концентраций поверхностно активных веществ группы неонолов на основе тримеров пропилена вводе водоемов // ГиС. 1988. № 3 (співавт.); Применение метода биохемилюминесценции в санитарно-токсикологических исследованиях // Там само. 1989. № 1 (співавт.); Нові лабораторні методики визначення важких металів в різних середовищах: Навч. посіб. X., 1995 (співавт.); Гигиеническое и токсикологическое обоснование предельно допустимых концентраций группы окислителей в воде водоемов. Белгород, 2001 (співавт.); Структурно-метаболические механизмы формирования атеросклероза. Белгород, 2001 (співавт.).

В. В. Бойко


Покликання на статтю