Бондарчук Володимир Гаврилович — Енциклопедія Сучасної України

Бондарчук Володимир Гаврилович

БОНДАРЧУ́К Володимир Гаврилович (29. 07(11. 08). 1905, с. Дениші Житомир. пов. Волин. губ., нині Житомир. р-ну Житомир. обл. – 27. 02. 1993, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1941), проф. (1946), акад. АН УРСР (1951). Засл. діяч н. УРСР (1974). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1976). Закін. Волин. ІНО в Житомирі (1924). Учителював, працював ст. геологом Укр. геол. упр. (1926–38); перебував під арештом НКВС (1938); доц. Київ. гірн.-геол. ін-ту (1930); доц. (1935–41), ректор (1944–51) Київ. ун-ту; зав. відділу Ін-ту геології АН Узб. PCP (Ташкент, 1941–44); заст. голови РМ УРСР (1951–53); дир. (1953–63), зав. відділу (1963–79), ст. н. с.-консультант (1979–86), радник при дирекції (1986–92) Ін-ту геол. наук АНУ. Навчаючись у Житомирі, працював у геол. партії під кер-вом С. Вепського (1922), брав участь у розвідці кераміч. сировини на Поліссі, геол. зйомці в басейнах річок Житомирщини. За матеріалами польових дослідж. опублікував «Географічний нарис Коростенщини» (Ж., 1927). Брав активну участь у діяльності геол. служби та науки в Узбекистані (1941–44). Підчас війни за наук. рекомендаціями Б. була визначена трансконтинентальна траса (Москва–Якутськ–Сеймчан–Аляска) для перевезення військ. вантажів поміж США та СРСР. Був офіц. представником України при заснуванні ООН. Наук. праці присвяч. питанням тектоніки, заг. і регіон. геології та геології антропогена. Зокрема в «Тектоорогенії» (К., 1946) обґрунтував новий теор. напрям у геології, а також нову концепцію про тектовулканічне острівне походження та акрецію земної кори, що є теор. основою прогнозу й пошуків родовищ корис. копалин. Б. досліджував також геоморфологію, четвертинні відклади. Автор перших підручників з геології та геоморфології України. Створив школу укр. геологів і геоморфологів. Дбав про формування і впровадження геол. термінології укр. мовою. Відп. ред. першого академічного «Російсько-українського геологічного словника» (1959). Під кер-вом Б. вперше складено «Палеогеографічний атлас України» (К., 1960). На фасаді будівлі середньої школи у с. Дениші, де навч. Б., відкрито мемор. дошку, в школі – кімнату-музей Б.

Пр.: Геоморфологія УРСР. 1949; Геологія України. 1959; Основные вопросы тектоорогении. 1961; Основы тектоорогении. 1961; Геологія родовищ корисних копалин. 1966; Багатства надр України. 1968; Движение и структура тектоносферы. 1970; Очерки по региональной тектоорогении. 1972; Будова дна океану. 1975 (усі – Київ).

Літ.: Радионов С. П. Владимир Гаврилович Бондарчук // Минерал. сб. Л., 1955. № 9; Володимир Гаврилович Бондарчук: До 70-ліття з дня народа. // ГЖ. 1975. № 4; Костриця М. Ю., Мокрицький Г. П. Тетерів впадає у Дніпро... (Біографо-краєзнав. нарис про В. Г. Бондарчука) // Зоря комунізму. 1989, 5 лип; Володимир Гаврилович Бондарчук: вчений, педагог, громадський діяч, людина. К., 2005; Ректори Київського університету ( 1834–2006) К., 2006.

Д. Є. Макаренко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко . Бондарчук Володимир Гаврилович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=36987 (дата звернення: 29.09.2021)