Корнацький Василь Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Корнацький Василь Михайлович

КОРНА́ЦЬКИЙ Василь Михайлович (08. 01. 1950, с. Торське Заліщиц. р-ну Терноп. обл.) – лікар-кардіолог. Чоловік А. Корнацької. Д-р мед. н. (2002), проф. (2004). Ор­­ден «За заслуги» 3-го (2000), 2-го (2016) ступ. Закін. Чернів. мед. ін-т (1973). Працював лікарем. 1989–94 – у Терноп. мед. ін-ті; від 1994 – заст. нач. Гол. упр. лікув.-профілакт. допомоги МОЗ Укра­­їни; від 1997 – заст. дир. з клін. роботи та зав. відділу мед.-соц. проблем кардіології Ін-ту кардіо­логії НАМНУ; водночас – проф. каф. упр. охороною здоров'я Нац. мед. академії післядип­­лом. осві­ти (усі – Київ). Вивчає мед.-соц. проблеми кардіології, питання етич. експертизи клін. дослідж. лікар. засобів.

Пр.: Проблема здоров'я та оптиміза­­ції медичної допомоги населенню Укра­­їни. 2002; Вартість та ціноутворення кар­­діологічної допомоги в Україні. 2005; Академік Стражеско та сучасність. 2006; Державні цільові програми покращення здоров'я народу. 2007; Хвороби системи кровообігу і психічне здоров'я. 2009; Етичні аспекти досліджень лікарських засобів в Україні. 2010; усі – Київ, спів­авт.

В. М. Коваленко


Покликання на статтю