Боржковський Валеріан Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Боржковський Валеріан Васильович

БОРЖКО́ВСЬКИЙ Валеріан Васильович (1864, м-ко Мізяків, нині село Калинів. р-ну Вінн. обл. – 01. 06. 1919, Київ) – етнограф, фольклорист, історик, статистик. Навч. у Шаргород. духов. уч-щі, де здружився з М. Коцюбинським, у Поділ. (1880–82) та Одес. духов. семінаріях. Працював у філоксер. комісії у Молдові. Чл. Братства тарасівців, проводив культ.-осв. роботу серед українців Сибіру (1896), у 1897 повернувся в Україну. Працював у земських установах Поділля, громад. орг-ціях. Записував зразки укр. фольклору. Заснував у Вінниці Староміське т-во садівництва. Друкувався в ж. «Киевская старина», «Экономическая жизнь Подолии», у «Матеріалах до української етнології НТШ». Після Лютн. революції 1917 – комісар Тимчас. уряду у Вінниці, учасник визв. змагань укр. народу. 1919 заарешт. і розстріляний більшовиками. Автор статей: «“Парубоцтво” как особая группа в малорусском сельском обществе» // «Киевская старина», 1887, № 8; «Лирники» // Там само, 1889, № 9 та ін.; істор.-краєзнав. праці про Вінницю «Старый город» (В., 1911).

Літ.: Козуб С. Валеріян Боржковський (1864–1919): Мат. до його політ. та громад. діяльності // За сто літ. Х.; К., 1930. Кн. 5; Мазурик В., Шпильова Л. В. Боржковський – подільський учений і громадський діяч кінця ХІХ – поч. ХХ ст. // Тези доп. 10-ї Вінн. обл. істор.-краєзнав. конф. В., 1991; Вони ж. Етнографічні розвідки Валеріана Боржковського // Етнографія Поділля: Тези доп. наук. конф. Ч. 2. В., 1992.

Б. В. Хоменко

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Б. В. Хоменко . Боржковський Валеріан Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=37070 (дата звернення: 21.09.2021)