Бориневич Антон Самійлович — Енциклопедія Сучасної України

Бориневич Антон Самійлович

БОРИНЕ́ВИЧ Антон Самійлович (20. 07(01. 08). 1855, Одеса – 03. 12. 1946, там само) – статистик-демограф, бібліограф. Працював від 1883 у земських бюро, зав. міського статист. бюро Одеси (1890–1919). Керував переписом насел. Одеси (1892, 1897, 1915, 1917). Співроб. рад. статист. органів Одеси. Входив до Т-ва с. госп-ва Пд. Росії, виступав у його «Записках», склав системат. покажчик їхнього змісту за 1830–94. Автор кількох демогр. праць, зокрема «Города Одесской губернии: Общий обзор» (О., 1922).

Пр.: Систематический указатель статей, заметок, протоколов, отчетов и прочего, помещенных в «Записках Императорского Общества сельского хозяйства Южной России» с 1830 по 1894 г. О., 1895; По поводу предстоящей Всероссийской переписи // По морю и суше. О., 1895. № 32.

Г. Д. Зленко

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Г. Д. Зленко . Бориневич Антон Самійлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37094 (дата звернення: 21.06.2021)