Корнелля Андрій — Енциклопедія Сучасної України

Корнелля Андрій

КОРНЕ́ЛЛЯ Андрій (1867, Станіславівщина – 19. 02. 1934, Львів) – вчений-агроном, громадський діяч. Чл. НТШ (1900). Навч. у Львів. політехніці. Працював у Меліорац. бюро у Львові. Згодом про­довжив навчання у Госп. високій школі у Берліні (спеціалізувався з меліорації торф. ґрунтів). Повернувшись у Галичину, працював у т-ві «Сільс. господар», викладав на Вищих госп. курсах у Львові. 1900 виступив із пропозицією заснувати секцію інж. при НТШ (реалізовано 1929, а саме створ. наук.-тех. комісію НТШ). Засн. Укр. тех. т-ва у Львові (1908; у 1917–18 та 1928 – голова; 1913–34 – почес. чл.), відп. ред. його друк. органу – ж. «Технічні вісти» (1923–34). Автор низки статей з меліорації та ґрунтознавства у вид. «Господарська часопись», «Сіль­ський господар», «Економіст», а також підручників з агрономії, меліорації, дослідж. торфовищ. Залишив спогади про Т-во. Чл. Політех. т-ва у Львові, Нім. куль­турно-тех. т-ва у Бреслау (нині Вроцлав), Воєвід. ради з поправи рільн. устрою, Наук. ін-ту меліорації у Варшаві, почес. чл. крайового т-ва «Сільс. господар» (голова тех.-меліорац. комісії), чл. Ради та голова парцеляц. т-ва «Земля» у Львові, голова Крайового меліорац. союзу госп. спілок Львова, президент крайового союзу госп. спілок «Центросоюз».

Пр.: Analiza mechaniczna ziemi w labo­ratorium krajowego biura melioracyjnego we Lwowie. 1901; О меліорациях. Л., 1905; Спілки меліорацийні: (поліпшеня землі). Л., 1907; O karnych zakładach rolniczych dla przestępców i użycie więźni przy robotach kultury krajowej. 1909; O drenowaniu: podręcznik dla wszystkich właścicieli rolnych, agrono­mów, dozorców meljoracyjnych i spó­łek wodnych. 1927; Sprawa użytkowania torfowisk w Polsce i za granicą. 1929; Ubezpieczenie przeciw powodziom. 1929; Meljoracija gruntow torfowych. 1934.

Літ.: 25 літ діяльности Українського технічного товариства, 1909–1934. Л., 1934.

Ю. Б. Ковалів

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. Б. Ковалів . Корнелля Андрій // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3710 (дата звернення: 23.10.2021)