Борисенко Олександр Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Борисенко Олександр Андрійович

БОРИСЕ́НКО Олександр Андрійович (24. 05. 1946, м. Лебедин Сум. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1983), проф. (1984). Чл.-кор. НАНУ (1995). Держ. премії України в галузі н. і т. (2005). Премія ім. М. Крилова НАНУ (2003). Закін. Харків. ун-т (1969), де відтоді працює: 1972–76 – н. с., викл., від 1976 – доц., від 1980 – зав., від 1984 – проф. каф. геометрії. Осн. напрями дослідж.: зовн. геометрія й тополог. властивості багатовимір. підбагатовидів, геометрія грассманового відображення підбагатовидів в евклідовому просторі, диференц. геометрія розшарувань, особливо дотичного і нормального. Увів поняття «багатовимірна сильно параболічна поверхня», одержав низку результатів стосовно її геом. будови.

Пр.: Полные l-мерные поверхности неположительной внешней кривизны в римановом пространстве // Матем. сб. СССР. 1977. Вып. 104, № 4; Об экстремальных свойствах компактных параболических поверхностей в римановом пространстве // Там само. 1987. Вып. 133, № 1; Аналітична геометрія: Підруч. Х., 1993; Диференціальна геометрія: Підруч. Х., 1995; Внешняя геометрия сильно параболических многомерных подмногообразий // УМН. 1997. Т. 52, № 6; Внешняя геометрия параболических и седловых многомерных подмногообразий // Там само. 1998. Т. 53, № 6; Внутренняя и внешняя геометрия многомерных подмногообразий. Москва, 2003.

Літ.: 50-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Борисенка // Вісн. НАНУ. 1996. № 5–6; Класичний геометр Олександр Борисенко // Харків. ун-т. 1996, 19 листоп.

О. Л. Ямпольський

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
О. Л. Ямпольський . Борисенко Олександр Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=37132 (дата звернення: 18.10.2021)