Корнєв Костянтин Арсенович — Енциклопедія Сучасної України

Корнєв Костянтин Арсенович

КО́РНЄВ Костянтин Арсенович (15(28. 05). 1908, м. Сосниця, нині смт Черніг. обл. – 08. 10. 1974, там само) – хімік. Д-р хім. н. (1957), проф. (1960), чл.-кор. АН УРСР (1961). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Київ. фармацевт. ін-т (1930). Працював в Ін-тах хімії (1933–39) та орган. хімії (з перервою, 1939–58) АН УРСР: від 1957 – зав. лаб. хімії високомолекуляр. сполук, на базі якої 1958 заснував і очолив (до 1965) Ін-т високомолекуляр. сполук АН УРСР (усі – Київ); 1965–73 – зав. відділу синтезу термостій. полімерів, кер. сектору полімерів цього Ін-ту. Наук. дослідж. у галузях орган. хімії, хімії високомолекуляр. сполук та отруй. речовин. Розробляв протипухлинні препарати, а також полімери зі спец. властивостями; синтезував нові хлоралкіламіни і похідні етиленіміну; вивчав питання термостійкості пластмас і допоміж. речовин. Автор оригін. методів дослідж., зокрема реакції, відомої в літ-рі як реакція К. один із засн. полімер. хімії в Україні. Низка його наук. праць мали закритий характер.

Пр.: Арилдиэтилентриамиды фосфорной кислоты // УХЖ. 1956. Т. 22, № 6; β-алкоксиэтил-ди-(β-хлорэтил)-ами­­ны // Там само; Аминометилирование некоторых ароматических со­едине­­ний // Там само. 1960. Т. 26, № 2; Син­­тез некоторых фторсодержащих ацил- и арилдиэтилентриамидов фосфорной кислоты // Там само. 1961. Т. 27, № 3; Полимеризация капролактама в присутствии Na соли капролактама // Гетроциклические высокомолекуляр. соединения. К., 1962; К вопросу о зависимости между реакционной способностью и токсичностью произ­­вод­­ных этиленимина // Фармакология и токсикология: Сб. Вып. 1. К., 1964; Про фотохімічну прищеплену сополімерацію акрилонітрилу до капронового волокна // Доп. АН УРСР. 1964. № 2; Синтез 5-алкил-1,3-диаллили­­зоциану­­ратов // ЖОРХ. 1965. Т. 1 (усі – спів­авт.).

Літ.: 100-річчя члена-кореспондента АН УРСР Корнєва К. А. // Полімер. журн. 2008. Т. 30, № 2.

А. М. Дякова


Покликання на статтю