Корнєєв Микола Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Корнєєв Микола Андрійович

КОРНЄ́ЄВ Микола Андрійович (Корнеев Николай Андреевич; 05. 05. 1923, с. Трєскино, нині Пензен. обл., РФ) – російський вчений-агроном, фахівець у галузях сільсько­господарської радіології, радіоекології та кормовиробництва. Д-р біол. н. (1969), проф. (1982), акад. Рос. академії с.-г. наук (1975). Держ. премія СРСР (1980). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Моск. с.-г. академію (1948). Від­тоді працював зав. групи селек­ції корм. культур Зх.-Казахстан. селекц. станції (м. Уральськ); 1956–60 – заст. дир. Владимир. с.-г. дослід. станції; 1960–69 – нач. н.-д. станції хім. комбінату «Маяк» (Челябін. обл.; обидва – РФ); 1969–73 – заст. дир. з наук. роботи ВНДІ кормів (Моск. обл.); 1973–89 – перший дир., 1989–92 – зав. лаб. генетики рослин, від 1992 – гол. н. с. Всерос. НДІ с.-г. радіології та агроекології (м. Обнінськ Калуз. обл., РФ). Об­ґрунтував наук. основи кормовиробництва, тваринництва та орг-ції с.-г. вироб-ва на забруд­нених радіоактив. речовинами територіях. Брав участь у ліквідації наслідків радіац. аварій на Уралі (1960–69) та ЧАЕС (1986–89).

Пр.: Радиобиология и радио­эко­ло­гия сельскохозяйственных животных. 1973 (співавт.); Снижение радиоактив­ности в растениях и продуктах животноводства. 1977 (співавт.); Основы ра­­диоэкологии сельскохозяйственных жи­­вотных. 1987 (співавт.); Ведение лич­­ного подсобного хозяйства на территории, загрязненной радиоактивными веществами. 1991 (співавт.); Харак­те­ристика генофонда сельскохо­зяйствен­­ных культур по накоплению радиоцезия и задачи селекции в загрязненной зоне Чернобыльской АЭС: Метод. рекомен­дации. 1995 (усі – Москва).

Літ.: Николай Андреевич Корнеев. Мос­ква, 1993.

Д. М. Гродзинський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю