Борщ Анатолій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Борщ Анатолій Олександрович

БОРЩ Анатолій Олександрович (31. 08. 1940, м. Дрогобич, нині Львів. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1993). Держ. премія України в галузі н. і т. (1981). Закін. Львів. ун-т (1964). Працює в Ін-ті фізики НАНУ (Київ): м. н. с. (1965–77), ст. н. с. (1977–91), пров. н. с. (1991– 98), від 1999 – гол. н. с. Наук. інтереси у галузі неліній. оптики, динам. голографії та лазер. фізики. Здійснив дослідж. явищ самофокусування, самодефокусування, обертання хвильового фронту, оптич. бістабільності; розробку нових методів неліній. рефрактометрії. Під його кер-вом запропоновано й експериментально реалізовано нелінійні лінзи зі змін. фокус. відстанню, дефлектори лазер. випромінювання та оптичні логічні елементи.

Пр.: Самовоздействие лазерных пучков в полупроводниках группы A2B6 // КЭ. 1976. № 11 (співавт.); Анизотропия нелинейности рефракции широкозонных полупроводников // Изв. АН СССР. 1986. Т. 50, № 4; Refractive nonlinearity of wide-band semiconductors and applications. London, 1990 (співавт.); Transverse Optical Bistability of Selfaction Laser Beams in Nonlinear Medium // Optical Engineering. New York, 1995. Vol. 34, № 4 (співавт.); Природа швидкої фоторефрактивної нелінійності в кристалах CdTe:Fe // УФЖ. 1999. Т. 44, № 1 (співавт.); Photorefractive Properties of CdTe:Sn // Phys. Stat. Sol. Berlin, 2001. Vol. 183, № 2.

М. С. Бродин

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
М. С. Бродин . Борщ Анатолій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37382 (дата звернення: 10.05.2021)