Борщ Михайло Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Борщ Михайло Степанович

БОРЩ Михайло Степанович (19. 11. 1918, м. Варва, нині Черніг. обл. – 13. 11. 1995, Київ) – ветеринарний лікар. Учасник 2-ї світ. війни. Урядові нагороди. Д-р вет. н. (1974), проф. (1976). Закін. Київ. вет. ін-т, де й працював 1955–95 (нині Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України): асист., 1964–88 – доц., зав., 1988–95 – проф. каф. зоогігієни, одночасно 1970–73 – декан зооінж. ф-ту. Наук. діяльність у галузі гігієни с.-г. тварин.

Пр.: Зоогигиенические и ветеринарно-санитарные мероприятия в промышленных свиноводческих специализированных фермах: Рекомендации. Москва, 1978 (співавт.); Мікроклімат приміщень для відгодівлі свиней промислових комплексів та заходи щодо його оптимізації // Свинарство. 1982. Вип. 37 (співавт.); Ветеринарно-санитарные правила для специализированных свиноводческих хозяйств. Москва, 1986 (співавт.); Довідник з гігієни сільськогосподарських тварин. К., 1991 (співавт.).

Літ.: Красій В. В., Захаренко М. О. Досягнення наукової школи проф. А. К. Скороходька у вивченні актуальних проблем зоогігієни і підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для тваринницької галузі за 75 років // Наук. вісн. НАНУ. 1998. № 12; Вчені у галузі тваринництва. Кн. 2. К., 1999.

В. В. Красій


Покликання на статтю