Котуков Григорій Никанорович — Енциклопедія Сучасної України

Котуков Григорій Никанорович

КОТУКО́В Григорій Никанорович (17(29). 05. 1891, с. Секерина Курської губ., Росія – ?) – вчений-селекціонер. Канд. біол. н. (1940). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1924), Вищі курси селекції с.-г. рослин при Наркомземі УСРР (Харків, 1925). У 1925–30 працював на селекц. станціях «Союзцукру»; 1931–37 – ст. н. с. і зав. кабінету сортовипробуван­­ня і геогр. посівів ВНДІ махорк. пром-сті (м. Краснодар, РФ); 1937–44 – ст. н. с. і зав. лаб. лікар.-тех. і пряно-ароматич. рослин Ін-ту ботаніки АН УРСР (Київ); водночас 1937–39 – доц. Київ. і Житомир. с.-г. ін-тів; від 1944 – ст. н. с. і зав. відділу селекції Коростен. експерим. бази Укр. НДІ соціаліст. землеробства (Житомир. обл.). Вивчав за­­лежність урожаю та якості насіння цукр. буряків від морфол. форм суцвіття та екол. умов, проблеми сорт. районування ма­­хорки. Співавтор сорту цукр. бу­­ряків № 1305. Брав участь у розробленні методу фотоперіод. післядії у сортів махорки. Освоїв культуру меліси лимонної як замінника імпорт. сировини для лікеро-горілчаної пром-сті; вивів її сорт з високим вмістом ефір. олії.

Пр.: Изучение сортов сахарной свек­­лы при различных площадях питания // Бюл. Иванов. опытно-селекц. станции. К., 1928. Т. 7–8; Географическая измен­­чивость процента никотина у сортов махорки по данным сортоиспытания Всесоюзного института махорочной промышленности (ВИМП) за 1931 г. // Сб. работ по никотину. К., 1933; Резуль­­таты сортоиспытания махорки по СССР за 1931–1933 гг. К.; П., 1935; Мелисса лимонная, майоран и чебрецы как спе­­ции при засолке и мариновании огурцов и помидоров // Пищевая пром-сть: Сб. ст. Москва, 1946. Т. 5; Метод получения гибридных семян гречихи // СиС. 1950. № 5.

Літ.: Липшиц.

М. Ю. Костриця

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. Ю. Костриця . Котуков Григорій Никанорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=374 (дата звернення: 24.10.2021)