Корнєєнко Аґнєшка — Енциклопедія Сучасної України

Корнєєнко Аґнєшка

КОРНЄЄ́НКО Аґнєшка (Korniejenko Agniesz­ka; 05. 04. 1968, м. Ольштин Вар­мін.-Мазур. воєводства, Поль­ща) – польський літературознавець. Д-р габіліт. (2011), проф. (2011). Закін. Яґеллон. ун-т у Кракові. 1992–98 – на стажуван­ні в Україні та Чехії. 1999–2004 – віце-президент Упр. польс. фон­ду ринк. трансформації «Ноу-Хау» (Варшава). 2002–04 – між­нар. координатор проекту з роз­витку сектор. політики в Україні у вибор. штабі В. Ющенка. 2006–12 – дир. Ін-ту неофілології Вищої сх.-європ. школи (м. Перемишль, Польща). 2007 – радник Комісії закордон. справ Сейму Респ. Польща, громад. радник у канцелярії прем'єр-міністра. Авторка кн. «Ukraiński moder­nizm: próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego» (Kra­ków, 1998), «Błękit i pomarańcz – ukra­ińskie marzenie Europy» (Warszawa; Kraków; Legnica, 2007), «Rozstrze­lane odrodzenie» (Kraków; Prze­myśl, 2010), а також «Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża poma­rańczowej rewolucji» (Warszawa, 2005, співавт.). Їй належать переклади сучас. укр. поезії («Poe­zja Wasyla Stusa», Kraków, 1996; «Pomarańczowa poezja», Byd­­goszcz, 2005), окремих творів В. Голобородька, Б. Рубчака, Е. Андієвської, В. Неборака. Стат­­ті К. опубл. у г. «Дзеркало тижня», «Критика», «Wprost», «Puls Bizne­su»; есе та огляди з порівнял. літературознавства, теорії перекладу і теорії літ-ри, про кул­турні процеси у країнах Центр. та Сх. Європи 20 ст. – у період. вид. «Dekada Literacka», «Znak», «Kresy», «Arkusz», «Przemyski Prze­gląd Kulturalny» та ін.

М. І. Зимомря


Покликання на статтю