Корнєйчик Ігор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Корнєйчик Ігор Іванович

КОРНЄ́ЙЧИК Ігор Іванович (21. 11. 1924, смт Чечерськ, нині місто Гомел. обл., Білорусь – 03. 02. 1974, Харків) – бібліограф, педагог. Учасник 2-ї світ. вій­ни. Канд. пед. н. (1955). Закін. Кімрське пед. уч-ще (нині Твер. обл., РФ, 1942), Моск. бібліотеч. ін-т (1948). Працював у Харків. бібліо­­теч. ін-ті: від 1955 – ст. викл., згодом – доц. каф. бібліо­графії. У складі редакц.-видавн. ради Книжк. палати УРСР редагував вид. «Нові книги УРСР» (1970–74).

Пр.: Вопросы краевой библиографии художественной литературы // Ученые зап. Харьков. гос. библиотеч. ин-та. 1956. Вып. 2; Український книгознавець, бібліограф та бібліотеко­зна­­вець, професор С. І. Маслов (1980–1957) // Бібліотекознавство і бібліографія. Х., 1967. Вип. 4; Михайло Ілліч Ясинський // Там само. 1971. Вип. 11; Богдан Михайлович Комаров // Там са­­мо. 1972. Вип. 13.

Літ.: Игорь Иванович Корнейчик (1924–1974) // Сов. библиография. 1974. № 2; Низовий М. Класик українського бібліографознавства // Вісн. Книжк. палати. 1999. № 12; Королевич Н. Корнєйчик Ігор Іванович // Укр. бібліографи: біограф. відомості, профес. діяльність, бібліографія. К., 2008. Вип. 1.

Т. В. Добко


Покликання на статтю