Корнилев Олександр Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Корнилев Олександр Васильович

КОРНИ́ЛЕВ Олександр Васильович (23. 03. 1900, Харків – 02. 11. 1965, м. Філадельфія, похов. у м-ку Бавнд Брук, шт. Нью-Джерсі, США) – геолог, географ. Брат М. Корнилева. Дійс. чл. НТШ. Навч. у Харків. духов. семінарії та ун-ті. 1922–27 – у Харків. ІНО; 1927–29 – в одній із серед. шкіл Харкова; 1929–36 – у Харків. авто­дорож. ін-ті; від 1936 – у Хар­­ків. ун-ті; згодом до окупації Харкова – н. с. Ін-ту геології АН УРСР, брав участь в геол. експедиціях, переважно до Центр. Азії. 1939 захистив канд. дис. «Районізація України в залежності від розташування природних будівельних матеріалів». Під час 2-ї світ. вій­ни – у мед. лаб. у Харкові, в якій займався мікроскоп. дослідж. крові та деяких бактерій. Від 1945 – в Австрії, вчителював у серед. школі табору Ді-Пі в м. Іннсбрук. 1950 пе­­ре­їхав до США, де мешкав спочатку в Чикаґо. 1952 став чл. наук. групи Дослідн. програми Фонду ім. Форда, яка вивчала проблематику СРСР. Потім май­­же 12 р. працював у лаб. Ун-ту ім. Дрекселя у Філадельфії; вод­­ночас учителював у неділ. школі УПЦ Св. Покрови. Дослідн. ді­­яльність стосувалася стратиграфії, петрографії та глетчерології. Разом зі своїм харків. колегою написав наук.-популярну кн. «Земля та її життя» (Х., 1931; 1934), автор ґрунт. пр. «Природні будівельні матеріали України» («Записки НТШ», 1954). Протягом життя багато мандрував, зокрема побував на Кавказі, Памірі, у Тянь-Шані, Алтаї, Тарбакатаї, Італії, Греції, Іспанії, Франції, Великій Британії, об'їз­­див усі штати США. Під час своїх подорожей зробив значну кількість фотографій людей, крає­­видів, різноманіт. пам'яток. Був актив. учасником укр. громад. життя в США.

Літ.: Біляїв В. Скромна знаменитість // Свобода. 2005, 20 трав.

В. І. Біляїв


Покликання на статтю