Боюн Віталій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Боюн Віталій Петрович

БОЮ́Н Віталій Петрович (08. 08. 1941, м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі обчислювальної техніки. Д-р тех. н. (1991), чл.-кор. НАНУ (2006). Премія ім. С. Лебедєва НАНУ (1998). Закін. Дніпродзерж. металург. завод-втуз (1965). Працював у Центр. завод. лаб. автоматизації і контрол.-вимірюв. приладів Дніпродзерж. металург. з-ду (1959–67); від 1970 – в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): від 1973 – ст. н. с., від 1990 – зав. відділу керуючих машин і систем. Брав участь у перших дослідженнях дистанц. упр. технол. процесами та створенні систем автоматизації повалки бесемерів. конвертора, цифр. системи упр. параметрами й положенням плазми в термоядер. пристроях типу ТОКАМАК. Наук. діяльність – розроблення основ динаміч. теорії інформації та принципів побудови спеціаліз. і проблемно-орієнтов. процесорів, комплексів і систем реал. часу, інтелект. відеосистем.

Пр.: Введение в кибернетическую технику: Обработка физ. информации. К., 1979 (співавт.); Справочник по цифровой вычислительной технике: Электрон.-вычислит. машины и системы. К., 1980 (співавт.); Введение в кибернетическую технику: Параллел. структуры и методы. К., 1989 (співавт.); Проблемно-ориентированные и специализированные средства обработки информации. К., 1990 (співавт.); Управляющая вычислительная техника и системы реального времени в Украине: Состояние, проблемы, перспективы // УСМ. 1998. № 4; Динамическая теория информации: Основы и приложения. К., 2001.

Б. М. Малиновський

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Б. М. Малиновський . Боюн Віталій Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=37519 (дата звернення: 29.09.2021)