Брагін Юрій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Брагін Юрій Миколайович

БРА́ГІН Юрій Миколайович (25. 11. 1936, м. Руза Моск. обл., РФ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1990). Засл. діяч н. і т. України (1996). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1959). Працював в Артемів. геол.-розвідув. експедиції тресту «Артемгеологія»: ст. технік-геолог, геолог, ст. геолог, нач. партії (1959–73); нач. пошук. вугіл. партії групи рад. спеціалістів в Іслам. Респ. Іран (1973–77); в Артемів. геол.-розвідув. експедиції «Донбасгеологія»: ст. геолог, нач. партії, гол. геолог (1977– 86); від 1986 – дир. Крим. відділ. Укр. геол.-розвідув. ін-ту Мінекоресурсів України. Наук. діяльність: прогноз та відкриття родовищ калій. солей, бентонітів, зернистих фосфоритів в Україні; геол. й тех.-екон. обґрунтування буд-ва першої в Україні дослідно-пром. ф-ки фосфоритів на базі Карпів. родовища (Донбас). Наук. кер-во роботами з вивчення техноген. родовищ золота під час перероблення заліз., марганц. руд і бокситів.

Пр.: Об открытии калийных солей в Донецком бассейне // ГЖ. 1964. № 4 (співавт.); Новая технология продуктов из красных шламов // Состояние, проблемы и направления использования в нар. хоз-ве красных шламов. Николаев, 1988 (співавт.); Минерально-сырьевая база твердых полезных ископаемых зарубежных стран. Вып. 1. Москва; С.-Петербург, 1993 (співавт.); Створення сировинної бази для фосфатної промисловості – завдання науковців // Мінерал. ресурси України. 1997. № 4; Зернистые фосфориты Украины. Сф., 2000; Техногенные россыпи Fe-Mn в Украине: Организационно-правовая проблема освоения // Право власності на пром. відходи та його реалізація в сучас. законодавчо-нормативному полі. К., 2001.

І. Є. Палкін


Покликання на статтю