Корнієвський Олександр Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Корнієвський Олександр Анатолійович

КОРНІЄ́ВСЬКИЙ Олександр Анатолійович (17. 06. 1959, Чернігів) – політолог. Канд. істор. (1993), д-р політ. (2011) н. Засл. діяч н. і т. України (2013). Закін. Черніг. пед. ін-т (1980). Відтоді учителював; від 1982 перебував на комсомол. і парт. роботах у Черніг. обл.; 1991–93 працював у Мін-ві Укра­­їни у справах молоді та спорту; 1993–97 – в Укр. НДІ проблем молоді; 1997–2000 – в аналіт. службі Апарату Ради нац. безпеки і оборони України; 2000–10 – в Нац. ін-ті проблем міжнар. безпеки; від 2010 – зав. сектору громадян. сусп-ва відділу політ. стратегій, від 2012 – зав. відділу стратегій розвитку громадян. сусп-ва Нац. ін-ту стра­­тег. дослідж. (усі – Київ). Наук. дослідження: методологія вивчення сфери громад. самоорганізації, громадян. сусп-во як істор. феномен, становлення і розвиток громадян. сусп-ва в Україні.

Пр.: Молодiжний рух та полiтичнi об'єднання в сучаснiй Українi. К., 1997 (спів­авт.); Досягнення балансу інте­­ресів суспільства і влади як необхідна умова реалізації української національної ідеї // Теорія та практика формуван­­ня укр. нац. ідеї. К., 2008; Громадські об'єднання у системі національної без­­пеки держави. К., 2010; Мережева громадська самоорганізація та її вплив на державне управління в умовах глобалізації // Незалежність України в гло­­балізов. світі: вектори ХХІ ст.: Зб. мат. міжнар. наук. конф. (Київ, 22 серп. 2011). К., 2011; Громадянське суспільство в Україні: основні етапи інсти­туціо­­налізації // Стратег. пріоритети. 2012. № 4.

Б. О. Парахонський


Покликання на статтю