Корнієнко Анатолій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Корнієнко Анатолій Васильович

КОРНІЄ́НКО Анатолій Васильович (25. 02. 1940, с. Кашперівка Тетіїв. р-ну Київ. обл.) – вчений-генетик, се­­лекціонер. Д-р с.-г. н. (1988), проф. (1993), чл.-кор. Рос. академії с.-г. наук (1999), іноз. чл. НААНУ (2002). Засл. діяч н. РФ (1997). Закін. Уман. с.-г. (1962) та пед. (1967) ін-ти. Працював агрономом у Тетіїв. р-ні; дир., зав. відділу генетики й селекції Центр. селекц.-генет. станції НВО «Цукр. буряки» (Умань, 1971–88); від 1988 – дир., від 2003 – гол. н. с. Всерос. НДІ цукр. буряків і цукру (с-ще Рамонь Воронез. обл., РФ); водночас від 2003 – кер. Селекц. центру цукр. буряків РФ. Наук. дослідження: розроблення методів генет. трансформації, паспортизації сортів цукр. буряків за ізофермент. складом, мікроклонал. розмноження, оцінювання маси коренеплоду і цукристості за реаліз. спадковістю; обґрунтування класифікацій етапів му­­тац. і рекомбінац. селекції та хво­­роб цукр. буряків. Автор низки сортів і гібридів цукр. і кормових буряків, гороху та ячменю.

Пр.: Основы мутационной селекции свеклы. Москва, 1990; Пути повыше­­ния эффективности свеклосахарного комплекса (концепция). Рамонь, 1996 (співавт.); Методика полевого опыта в свекловодстве. Москва, 2004 (співавт.); Селекция свеклы на гетерозис. Моск­­ва, 2007 (співавт.); Результаты про­­из­­водственных испытаний сортов и ги­­бридов сахарной свеклы в Воро­­неж­­ской области в 2007 году. Воронеж, 2008 (співавт.).

О. О. Іващенко


Покликання на статтю